foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 34

z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni

aktywna tablica poziom

 

erasmus logo

 

Zdjęcie profilowe Uks Opty, Brak dostępnego opisu zdjęcia.

oddział przedszkolny 1

   

   

 

 

 LogoArki

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 34 z Odziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi uczestniczy w programie rządowym „Aktywna Tablica”. Dzięki udziałowi w programie dwie sale lekcyjne wyposażono w nowoczesne monitory interaktywne, dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjny- komunikacyjną. 

W związku z realizacją Rządowego programu Aktywna Tablica powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Szkoły uczestniczące w sieci to:
Szkoła Podstawowa nr 21
Szkoła Podstawowa  nr 28
Szkoła Podstawowa  nr 34
Szkoła Podstawowa  nr 11
Harmonogram działań międzyszkolnemu sieci współpracy w programie Aktywna Tablica:
Planowane działania w sieci:
1. Spotkania organizacyjne.
2. Przygotowanie i prezentacja lekcji otwartych.
3. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjny- komunikacyjnych.
4. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk publikowanych na stronach internetowych szkół.
5. Wymiana poglądów, doświadczeń.
Ad 1.
1. Spotkanie integracyjne (15.02.2019):
- integracja uczestników sieci,
- poznanie potrzeb i oczekiwań uczestników dotyczących udziału w międzyszkolnemu sieci współpracy,
- ustalenie celów, harmonogramu działań międzyszkolnemu sieci współpracy,
- opracowanie planu i harmonogramu pracy sieci,
2. Spotkanie nauczycieli przedmiotów matematyczne- przyrodniczych.
- 19.03.2019 w Szkole Podstawowej nr 11
- analiza zasobów sieci internetowych , przykłady dobrych praktyk,
- dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wymiana poglądów.
3. Spotkanie nauczycieli nauczania zintegrowanego:
- 17.04.2019 w Szkole Podstawowej nr 34,
- analiza zasobów sieci internetowych, przykłady dobrych praktyk,
- dzielenie się doświadczeniem i wiedzą , wymiana poglądów.
Lekcje otwarte
Zapraszamy uczestników międzyszkolnej sieci współpracy na lekcje otwarte:
- Szkoła Podstawowa nr 11, 27.03.2019r. ( wtorek) godz. 10.45, fizyka, kl. 8b, nauczyciel: Agata Szafrańska,
- 16.04.2019 R. ( poniedziałek) godz. 11. 50, biologia, kl. 7a, nauczyciel: Krystyna Cucjew
- 29.04.2019 r. ( wtorek) godz. 10.45, nauczanie zintegrowane, kl. 1b, nauczyciel: Alicja Przybyszewska,
- 14.05.2019r. (Wtorek) godz. 9.55, nauczanie zintegrowane, kl. 2c, nauczyciel: Aleksandra Figurska.
 
Propozycje materiałów samokształceniowych: 
1. „Sieci współpracy i samokształcenia, jako nowa forma doskonalenia nauczycieli w pracy z nowymi technologiami” dostępne na: https: //www.ore.edu.pl/
2. Publikacja dobrych praktyk:
3. Blog sieci:
Aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych:

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).
W związku z tym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych przez naszą szkołę. Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych w naszej szkole.

 

facebook2

Zamów newsletter

Licznik odwiedzin

Dziś: 18

Tydzień: 620

Miesiąc: 2605

Całk. liczba odwiedzin: 190017

Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni