Wszystkie klasy pierwsze z naszej szkoły brały udział w warsztatach profilaktycznych organizowanych przez Wydział Prewencji Komendy Głównej Policji w Gdańsku " Uczę się bezpieczeństwa ". Spotkanie z panią policjantką odbyło się 29 listopada tego roku. Pani policjantka zapoznała dzieci z zasadami bezpiecznej drogi do szkoły, bezpieczeństwa w domu oraz bezpieczeństwa w sieci. Rozmowę z dziećmi na temat bezpieczeństwa w sieci internetowej przeprowadziła pani z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która zaprezentowała bardzo interesujący film o zagrożeniach w sieci internetowej. Następne warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas ferii odbędą się w styczniu.

 20171129 104151

ZOBACZ ZDJĘCIA