foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 34

z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni

aktywna tablica poziom

 

erasmus logo

 

Zdjęcie profilowe Uks Opty, Brak dostępnego opisu zdjęcia.

oddział przedszkolny 1

   

   

 

 

 LogoArki

 

 

 

DYREKTORZY SZKOŁY:

Jan Białecki - 1964 - 1968

Jan Ratuszyński - 1968 - 1973

Wiesława Wojno - 1973 - 1986

Zofia Rosa - 1986 - 1992

Ewa Podedworna-Górecka -  1992 -2018

Mariusz Żelechowski od 1.09.2018

W latach 50 i 60 XX wieku w Gdyni prężnie rozbudowywała się nowa dzielnica Płyta Redłowska. 1 września 1964r. dekretem Kuratora Okręgu Szkolnego w Gdańsku oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 34, a liczba dzieci uczących się w nim wynosiła wówczas 1152 osoby. 

 

Lata sześćdziesiąte:
- w SP 34 powstały: sekcja sportowa, kółka przedmiotowe i chór szkolny,

- rozpoczęły działalność drużyny harcerskie hufca ZHP Gdynia,
- dzięki współpracy gdyńskiej stoczni i kopalni „Kleofas” z Katowic dzieci obydwu regionów uczestniczyły w letniej wymianie turystyczno-edukacyjnej.

Lata siedemdziesiąte:
- 20 lutego 1970r. szczep harcerski przy SP 34 otrzymał imię Lucjana Cylkowskiego, 

- sale lekcyjne wyposażono w pomoce dydaktyczne, 
- 21 września 1974r. nadano szkole imię Manifestu Lipcowego,
- w czerwcu 1975r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznało szkole dyplom uznania za osiągnięcia wychowawcze uzyskane we współzawodnictwie Klubu Otwartych Szkół.

Lata osiemdziesiąte:
- powstał Klub Wiedzy Technicznej, który zorganizował na terenie przyszkolnym miasteczko ruch drogowego i ośrodek nauki jazdy dla przyszłych rowerzystów,

- wprowadzono zwyczaj pasowania „pierwszaków”,
- w celu wymiany doświadczeń nawiązano współpracę z nauczycielami ze Skandynawii,
- promowano konkursy tematyczne i olimpiady przedmiotowe, w których uczniowie zdobywali zaszczytne miejsca i wyróżnienia.

Lata dziewięćdziesiąte:
- wprowadzono obowiązkowe lekcje języka angielskiego w klasach 5-8,

- oddano do użytku sale: telewizyjną i komputerową,
- w czerwcu 1994r. uroczyście obchodzono 30-lecie działalności placówki,
- 10 czerwca 1996r. nadano szkole imię Leonida Teligi,
- gromadzono pamiątki związane z historią szkoły i regionu oraz z postacią patrona,
- rozwijała się wspierana przez dyrekcję szkoły działalność samorządowa uczniów,
- uczniowie pod kierunkiem nauczycieli realizowali wiele projektów, uczestniczyli w konkursach przedmiotowych różnych szczebli, rozwijali swoje zdolności na zajęciach dodatkowych, korzystali z kół zainteresowań,
- we wrześniu 1996r. wprowadzono w klasach pierwszych nauczanie integracyjne,
- w wyniku reformy SP 34 pozostała szkołą podstawową obejmująca nauczanie dzieci w klasach 0-6
- w czerwcu 2000r. szkolne mury opuścili uczniowie ostatniego rocznika „ośmiolatki”.

XXI wiek:
- od września 2001r. realizowany jest program „Otwartej szkoły” z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i dorosłych,

- w styczniu 2002r. rozpoczął działalność Uczniowski Klub Sportowy „Opty”; efektem pracy trenerów są medale zdobywane w wojewódzkich ogólnopolskich turniejach judo oraz sukcesy w lekkoatletyce i tenisie stołowym,
- w kwietniu 2002r. szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonia Teligi,
- uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych zorganizowanych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i krajowym otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia, w tym najwyższe lokaty w olimpiadzie matematycznej,
- w czerwcu 2003r. ukończyli szkołę pierwsi niepełnosprawni uczniowie klas integracyjnych.

*  *  *
dsc 0044
Teren budowy szkoły w 1963r. 
 
        dsc 0037
Pierwszy kierownik szkoły Jan Białecki.
dsc 0043
Otwarcie budynku szkoły 1 września 1964r.
dsc 0036
Dyrektor Wiesława Wojno w gronie emerytowanych nauczycieli.
dsc 0042
Lekcja fizyki w kl. VI a rok szkolny 1964/1965
dsc 0041
 
Zawody gimnastyczne 1996r.
dsc 0038
Uroczystość nadania imienia szkole 1996r.
 
dsc 0040
Dyrektor szkoły Ewa Podedworna-Górecka
 wita honorowego gościa Krystynę Chojnowską-Liskiewicz.
dsc 0035
Honorowi goście podczas obchodów 30-lecia szkoły.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).
W związku z tym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych przez naszą szkołę. Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych w naszej szkole.

 

facebook2

Zamów newsletter

Licznik odwiedzin

Dziś: 2

Tydzień: 2

Miesiąc: 2102

Całk. liczba odwiedzin: 193368

Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni