foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 34

z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni

aktywna tablica poziom

 

erasmus logo

 

Zdjęcie profilowe Uks Opty, Brak dostępnego opisu zdjęcia.

oddział przedszkolny 1

   

   

 

 

 LogoArki

 

 

 

 

obraz1

Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni istnieje od 1964r.

Położona jest w bliskim sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody „Kępa Redłowska”.

 

Od wielu lat kształcimy uczniów dbając o ich wszechstronny rozwój. Naszym osiągnięciem jest wypracowanie pozytywnej atmosfery do nauki i zajęć rozwijających. Dzieci wyjeżdżają do teatru, kina, podczas wycieczek poznają piękno naszego miasta i okolic. Rozwijają talenty i zainteresowania naukowe, artystyczne, sportowe, biorąc udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych, przedstawieniach, konkursach i zawodach.


Szkoła jest dobrze wyposażona. Posiada m.in. sale komputerowe, tablice multimedialne, dostęp do Centrum Informacji Multimedialnej. Posiadamy również plac zabaw dla najmłodszych oraz nowoczesne boisko do koszykówki. Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym i kończą się najpóźniej o godzinie 15.40. Liczebność klas jest niewielka, co daje możliwość podmiotowego traktowania każdego dziecka i stworzenia mu bezpiecznych warunków pobytu w szkole. Nauczane są dwa języki obce: język angielski od klasy pierwszej oraz język niemiecki w ramach zajęć „Otwartej Szkoły".


Od 2003 roku realizujemy program „Przeciw Przemocy”, a od 2004 roku program „Bezpieczeństwo i Zdrowie Dziecka”.  Współpracujemy z wieloma instytucjami: Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, Radą Dzielnicy Redłowo, Sanepidem, stowarzyszeniami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie oraz Stowarzyszeniem „Jestem Ważny”.


Szkoła posiada certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” i zapewnia pomoc dzieciom z trudnościami w nauce poprzez: zajęcia wyrównawcze, korekcyjno–kompensacyjne, rewalidację i terapię logopedyczną. Nasza placówka nosi miano integracyjnej. Uczą się w tutaj dzieci niepełnosprawne, które są otoczone opieką pedagogów i rówieśników.


Uczniowie uzdolnieni objęci są specjalną opieką pedagogiczną, mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających ich talenty i predyspozycje.

W ciągu ostatnich lat nasi uczniowie zajmowali wysokie lokaty w miejskich, wojewódzkich, a także ogólnopolskich konkursach przedmiotowych.

 

 
 

*PREZENTACJA MULTIMEDIALNA O NASZEJ SZKOLE*

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).
W związku z tym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych przez naszą szkołę. Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych w naszej szkole.

 

facebook2

Zamów newsletter

Licznik odwiedzin

Dziś: 2

Tydzień: 2

Miesiąc: 2102

Całk. liczba odwiedzin: 193368

Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni