Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Projekt „Dostępna Szkoła…”

Projekt: „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia ”.

 

Projekt jest realizowany w latach 2020-2023, a w jego ramach 90 szkół podstawowych - w oparciu o opracowany w ramach projektu MODEL DOSTĘPNEJ SZKOŁY - zostanie poddanych kompleksowym audytom, w wyniku których opracowane zostaną indywidualne plany poprawy dostępności (IPPD), na podstawie których samorządy otrzymają wsparcie w postaci grantów na poprawę dostępnościarchitektonicznej budynków, transportu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz środki na działania mające na celu podniesienie świadomości oraz kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Na realizację projektu przeznaczone zostało 50 milionów złotych z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt „Dostępna szkoła” realizowany jest w ramach IV Osi Priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działania 4.1 „Innowacje społeczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

MODEL DOSTĘPNEJ SZKOŁY

Celem wdrożenia Modelu Dostępnej Szkoły (MDS), jest poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami
i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.

 

W projekcie biorą udział trzy gdyńskie szkoły (w tym nasza - SP 34), które przeszły etap autodiagnozy występujących barier, a także etap audytu, pozwalający porównać zasoby i rozwiązania funkcjonujące w szkole z wymaganiami określonymi w standardach dostępności.

Data dodania: 2022-02-14 12:04:26
Data edycji: 2022-02-14 12:06:03
Ilość wyświetleń: 1404
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej