Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rada Rodziców

Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi.

 

KIM JESTEŚMY?

Na początku każdego roku szkolnego spośród rodziców uczniów wybierani są przedstawiciele do tzw. trójek klasowych. Jedna osoba spośród nich wchodzi do szkolnej Rady Rodziców.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

- Przewodniczący: Katarzyna Smól
- Zastępca: Magdalena Wanta
- Skarbnik: Karolina Adamska-Latoch
- Sekretarz: Anna Moroz

Komisja rewizyjna:

- Gabriela Murglin

- Marta Lubińska-Hartman

- Olimpia Galińska

Wszyscy członkowie Rady Rodziców działają społecznie.

 

CO ROBIMY?

Rada Rodziców jest organem szkoły, który ma realny wpływ na jej funkcjonowanie.

- Współpracujemy z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną i Dyrekcją.

- Dzielmy się pomysłami na nowe inicjatywy.

- Wspólnie szukamy rozwiązań problemów w szkole.

- Aktywnie działamy na rzecz szkoły.

Realizowane w roku szkolnym 2023/2024 inicjatywy:

- Współorganizowanie festynu

- Koordynowanie i finansowanie konkursów na Dzień Dyni

- Fundowanie nagród w konkursach

- Dofinansowywanie lub całkowite finansowanie uczniom w trudnej sytuacji obiadów, wycieczek, klasowych wyjść itp.

- Organizacja świątecznej paczki

- Dbanie o przyjazną przestrzeń np. mural wewnątrz szkoły

- Wyposażanie szkoły w ponadstandardowy sprzęt np. muzyczny w sali rytmicznej

- Uzupełnianie środków higienicznych w tzw. „różowej skrzyneczce” w toaletach dziewczynek

- Uczniowskie zabawy karnawałowe i bal ósmych klas

- Szkolny Budżet Obywatelski, w którym uczniowie mogą zrealizować własny wybrany przez dzieci projekt

To wszystko nie byłoby możliwe bez zaangażowanych rodziców, dobrej współpracy z gronem pedagogicznym i pozostałymi pracownikami szkoły oraz dobrowolnych wpłat.

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

W roku szkolnym 2023/24 Rada Rodziców uchwaliła składkę 120 zł na rok.

Z pieniędzy tych korzysta każde dziecko w naszej szkole.

O czym trzeba pamiętać?

- Składki należy wpłacać do skarbników klasowych.

- Jeśli do szkoły chodzi rodzeństwo, wpłacamy w sumie 120 zł, dzieląc proporcjonalnie składkę. Np. w przypadku, gdy mamy w szkole trójkę dzieci wpłacamy: w klasie dziecka nr 1 - 40 zł, w klasie dziecka nr 2 - 40 zł, w klasie dziecka nr 3 - 40 zł.

- Skarbnik klasowy ma obowiązek wpłacić jednorazowo sumę składek danej klasy na konto Rady Rodziców wraz z informacją mailową zawierająca listę uczniów na poniższe adresy mailowe:

rr.sp34@gmail.com

skarbnik.sp34@gmail.com

Nr konta:

RR Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi: 

15 1090 1102 0000 0001 4687 2674

- W przypadku wysokiej frekwencji wpłat, część funduszy zostaje zwrócona danej klasie:

wpłata na poziomie 79,99-89,98 % - zwrot 20%

wpłata na poziomie 89,99-99,99 % - zwrot 25 %

wpłata na poziomie 100 % - zwrot 30 %

- Rodzice uczniów w trudnej sytuacji finansowej, którzy chcą być zwolnieni ze składki na RR, powinni złożyć wniosek o dofinansowanie i wówczas nie będą liczone do frekwencji, która stanowi podstawę do wyliczeń wys. zwrotów.

 

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich pomysłów, uwag oraz inicjatyw, w które Rada Rodziców mogłaby się zaangażować na adres e-mail: rr.sp34@gmail.com

 

 

 

 

Data dodania: 2019-10-16 14:04:11
Data edycji: 2023-12-04 22:20:09
Ilość wyświetleń: 4335
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej