Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zerówka

 

Edukacja przedszkolna Olga Gurzyńska klasa 0

 

Wspomaganie Agnieszka Stefańska klasa 0

 

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w naszej szkole mają zagwarantowane przyjazne i bezpieczne warunki nauki, zabawy i odpoczynku pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. W oddziale przedszkolnym obowiązkowo przebywają 5 godz. dziennie. Mogą też korzystać z opieki świetlicowej. Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, rytmiki oraz zajęciach sportowych, na życzenie rodziców w etyce oraz religii.

 

Szkoła uczy i rozwija, stwarza różnorodne sytuacje pozwalające na eksplorację otoczenia, na poznawanie świata, który tak bardzo w tym wieku interesuje dzieci, a także, co równie ważne, daje możliwość nawiązywania relacji z rówieśnikami i zawiązywania pierwszych przyjaźni.

 

Wśród kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego w procesie uczenia się przez całe życie szczególnie ważne w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym są kompetencje komunikacyjne oraz społeczno – emocjonalne.

Codzienne wspomagamy rozwój mowy dziecka poprzez: słuchanie utworów literackich, stwarzanie sytuacji do wypowiedzi dzieci, naukę wierszy, piosenek, umożliwienie dzieciom korzystania z biblioteki przedszkolnej i szkolnej. Dzieci uczą się komunikować własne potrzeby, opowiadają o zdarzeniach, emocjach.

Odbywają się zajęcia z języka angielskiego, prowadzone przez nauczyciela anglistę. W ramach podstawy programowej nauczyciel wychowania przedszkolnego także wprowadza i utrwala poznane słownictwo.

 

Kompetencje społeczno - emocjonalne uczniowie nabywają poprzez codzienne przebywanie i nawiązywanie interakcji z rówieśnikami, podejmowanie wspólnych aktywności podczas zajęć kierowanych przez nauczyciela, jak i podczas zabaw swobodnych, a także podczas udziału w różnych uroczystościach klasowych czy konkursach. Regularnie odbywają się zajęcia przybliżające zagadnienia związane z niepełnosprawnościami oraz warsztaty radzenia sobie z emocjami. Codziennie na zakończenie zajęć jest czas na podsumowanie – dzieci indywidualnie wypowiadają się na temat tego, jak im minął dzień, co zdarzyło się przyjemnego lub nie, uczą się oceniać swoje zachowanie oraz wysnuwać wnioski, nad czym trzeba popracować.

 

Jesteśmy szkołą z wieloletnim doświadczeniem w obszarze integracji – uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mają zagwarantowaną opiekę nauczyciela wspomagającego oraz objęci są dodatkową pomocą w ramach indywidualnych zajęć w wymiarze co najmniej 2 godz./tyg.

 

Jedną z kluczowych kompetencji na miarę XXI wieku jest kompetencja cyfrowa- naszym zadaniem jest wychowanie dzieci do umiejętnego korzystania z urządzeń cyfrowych, podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej z ich wykorzystaniem. Technologie cyfrowe uczą kreatywności oraz logicznego myślenia, rozwijają umiejętności komunikacyjne, motywują do poszukiwania przez dzieci odpowiedzi na nurtujące je problemy w sposób dla nich ciekawy, angażujący do działania.

Podczas zajęć w oddziale przedszkolnym wykorzystujemy tablicę multimedialną. Wprowadziliśmy także naukę kodowania przez zabawę i zajęcia rozwijające umiejętność programowania z wykorzystaniem robotów-Robot Mind designer, zakupionych dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców.

 

Uczniowie mają zajęcia gimnastyczne, prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego. Mają też zajęcia rytmiczne i muzyczno – rytmiczne. Dodatkowo prowadzone są zabawy ruchowe podczas zajęć wychowania przedszkolnego oraz codziennie dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu – na placu zabaw lub boisku.

 

Dbamy o rozwój fizyczny i społeczny, ale równie ważne jest dla nas kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych. Prowadzone są różnego rodzaju zajęcia i warsztaty,poznajemy piramidę zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia, propagujemy zdrowe odżywianie, a tym samym kształtujemy właściwe nawyki żywieniowe u dzieci. Na co dzień pracownicy szkoły dbają o to, by nasi wychowankowie korzystający z posiłków na stołówce, mieli urozmaicony jadłospis, bogaty w produkty zapewniające im całodzienną zbilansowaną dietę, zgodną z piramidą żywienia.

 

Przygotowanie do nauki w klasie I koncentruje się na rozwijaniu sprawności psychomotorycznych, rozbudzaniu i kształtowaniu procesów poznawczych oraz pozytywnych nastawień emocjonalno-społecznych dzieci. Nauczyciele przeprowadzają wstępną diagnozę poziomu umiejętności dzieci oraz późniejsze badanie gotowości szkolnej każdego z uczniów, co obrazuje indywidualny poziom rozwoju dzieci, a także jest informacją i wskazówką dla rodziców, jak ten rozwój wspierać.

 

 

Data dodania: 2019-10-16 13:42:00
Data edycji: 2023-09-05 22:50:43
Ilość wyświetleń: 5001
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej