Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wolontariat

Wolontariat

Drzemie w Tobie dusza Wolontariusza?


Wolontariat to bezinteresowne, bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Szkolne Koło Wolontaryjne to inicjatywa skierowana do ludzi młodych, chcących aktywnie włączać się w pomoc potrzebującym, inicjować działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego oraz wspierać inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Członkami Koła mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni, którzy zgłoszą chęć przystąpienia oraz przyniosą podpisane przez rodziców/opiekunków zgody na udział w wolontariacie oraz nauczyciele, chcący zaangażować się w działania wolontaryjne, pełniący jednocześnie rolę opiekunów Koła.
Celem Koła jest rozwijanie postawy wrażliwości na potrzeby innych,a także otwartości i zaangażowania w działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
Do zadań Koła należą: udział w akcjach szkolnych, organizowanie aktywności podczas przerw w „Strefach ciszy", pomoc w zajęciach świetlicowych, pomoc uczniom z trudnościami, wspieranie akcji charytatywnych organizowanych na terenie Gdyni.
Wolontariusze mają prawo do zgłaszania własnych inicjatyw i pomysłów.
Wolontariusze w sposób odpowiedzialny i świadomy podejmują działania na rzecz innych, godnie reprezentując szkołę.
Uczniowie, którzy w sposób systematyczny i aktywny biorą udział w działaniach Koła Wolontaryjnego otrzymują wpis na Świadectwie Ukończenia Szkoły Podstawowej o aktywnej działalności na rzecz innych w formie wolontariatu. Decyzję dotyczącą otrzymania wpisu podejmuje Dyrektor Szkoły.
Opiekunkami Koła są nauczycielki: Agnieszka Stefańska i Edyta Majchrzak.
 
 
Data dodania: 2019-10-16 14:00:54
Data edycji: 2022-04-05 09:25:36
Ilość wyświetleń: 2922
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej