Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY od dnia 26 października 2020r.

INFORMACJE O PRACY SZKOŁY od 26 października 2020 r.

 

KLASY 0 – III

Nauka stacjonarna wg dotychczasowego planu.

W przypadku nieobecności nauczyciela klas 0 – III lekcje w zastępstwie prowadzi inny nauczyciel klas 0 – III, nauczyciel ze świetlicy, bibliotekarka lub oddelegowany do pracy stacjonarnej nauczyciel klas IV – VIII.

Świetlica pracuje bez zmian, w godz. 6.30 – 17.00.

Kuchnia wydaje obiady dla klas 0 – III.

Biblioteka szkolna pracuje bez zmian.

Pedagog i psycholog są dostępne w szkole w swoich stałych godzinach pracy. Zarówno rodzice jak i uczniowie mogą umawiać się z paniami na spotkania online.

 

 KLASY IV – VIII

Nauka zdalna wg dotychczasowego planu. Zdalnie realizowane są wszystkie lekcje (przedmioty) każdej klasy.

Lekcje trwają 30 minut (zgodnie z Rozporządzeniem MEN Dz.U. z 7 września poz. 1539). Rozkład lekcji jest następujący:

  1. 8.00 – 8.30
  2. 8.40 – 9.10
  3. 9.20 – 9.50
  4. 10.00 – 10.30
  5. 11.00 – 11.30
  6. 11.40 – 12.10
  7. 12.20 – 12.50
  8. 13.00 – 13.30
  9. 13.40 – 14.10

Realizacja zajęć zdalnych odbywa się na platformie Teams, z wykorzystaniem możliwości połączenia wideo i audio.  W celu efektywnego prowadzenia lekcji oraz ułatwienia komunikacji uczniowie powinni być wyposażeni w kamerkę i mikrofon.

Zakazane jest nagrywanie i rozpowszechnianie utrwalonego podczas lekcji wizerunku i głosu nauczyciela i uczniów.

Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana w e-dzienniku.

Uczniowie są na bieżąco oceniani zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

Prace powinny być wykonane starannie, oddawane terminowo, a przesyłane zdjęcia prac czytelne.

Na stronie internetowej szkoły w dziale UCZEŃ w zakładce „nauczanie zdalne” pojawiać się będzie informacja o nieobecnych nauczycielach – nieobecny oznacza, że nie prowadzi swoich zajęć (uczniowie będą mieli „okienko”).

Uczniowie i rodzice są zobowiązani do bieżącego sprawdzania ogłoszeń i wiadomości w e-dzienniku i na stronie szkoły, a uczniowie do regularnego sprawdzania swojego e-maila szkolnego.

W przypadku zagubionego lub niedziałającego hasła do Teams należy skontaktować się z administratorem, który dokona resetu i prześle nowe hasło: konta@sp34gdynia.pl

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ramach ścieżek indywidualnych, koła zainteresowań i inne  zajęcia dodatkowe odbywają się zdalnie.

Konsultacje nauczyciela z rodzicami odbywają się po wcześniejszym ustaleniu mailowym lub telefonicznym formy i terminu.

Konsultacje nauczyciela z uczniami odbywają się poprzez platformę Teams.

Uczniowie na kwarantannie uczestniczą w lekcjach online.

 

O czym powinni pamiętać uczniowie?

Punktualnie logujemy się na kolejne lekcje.

Mikrofon uruchamiamy tylko podczas wypowiedzi, co zminimalizuje zakłócenia dźwięku.

Do odpowiedzi zgłaszamy się przez podniesienie „łapki” dostępnej w Teamsach.

Problemy techniczne, organizacyjne, inne zgłaszamy wychowawcy klasy.

Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania zgłaszamy na bieżąco nauczycielom.

Pamiętamy o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji.

W razie potrzeby komunikujemy się drogą mailową z:

- panią pedagog – grodzka.magda@sp34gdynia.pl

- panią psycholog - ferenc.kinga@sp34gdynia.pl

Regularnie sprawdzamy pocztę elektroniczną, wiadomości na Teamsach i stronie szkoły.

Pamiętamy o zasadach higieny: wywietrzony pokój, właściwe oświetlenie, przerwy w nauce, wysypianie się, itd.

Przestrzegamy zasady bezpieczeństwa w Internecie.

 

O co prosimy rodziców?

Prosimy o wspieranie dzieci, szczególnie młodszych w nauce zdalnej.

W razie wystąpienia problemów, wątpliwości, pytań prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub nauczycielem danego przedmiotu.

Prosimy również o regularne sprawdzanie e-dziennika, w którym odnotowywana będzie frekwencja, oceny oraz przekazywane informacje od nauczycieli.

Prosimy o współpracę i wzajemne wsparcie w tym trudnym okresie.

 

Dyrektor SP 34 w Gdyni.

Data dodania: 2020-10-24 13:02:53
Data edycji: 2020-10-26 19:13:28
Ilość wyświetleń: 2176
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej