Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY od dnia 26 października 2020r.

INFORMACJE O PRACY SZKOŁY od 26 października 2020 r.

 

KLASY 0 – III

Nauka stacjonarna wg dotychczasowego planu.

W przypadku nieobecności nauczyciela klas 0 – III lekcje w zastępstwie prowadzi inny nauczyciel klas 0 – III, nauczyciel ze świetlicy, bibliotekarka lub oddelegowany do pracy stacjonarnej nauczyciel klas IV – VIII.

Świetlica pracuje bez zmian, w godz. 6.30 – 17.00.

Kuchnia wydaje obiady dla klas 0 – III.

Biblioteka szkolna pracuje bez zmian.

Pedagog i psycholog są dostępne w szkole w swoich stałych godzinach pracy. Zarówno rodzice jak i uczniowie mogą umawiać się z paniami na spotkania online.

 

 KLASY IV – VIII

Nauka zdalna wg dotychczasowego planu. Zdalnie realizowane są wszystkie lekcje (przedmioty) każdej klasy.

Lekcje trwają 30 minut (zgodnie z Rozporządzeniem MEN Dz.U. z 7 września poz. 1539). Rozkład lekcji jest następujący:

  1. 8.00 – 8.30
  2. 8.40 – 9.10
  3. 9.20 – 9.50
  4. 10.00 – 10.30
  5. 11.00 – 11.30
  6. 11.40 – 12.10
  7. 12.20 – 12.50
  8. 13.00 – 13.30
  9. 13.40 – 14.10

Realizacja zajęć zdalnych odbywa się na platformie Teams, z wykorzystaniem możliwości połączenia wideo i audio.  W celu efektywnego prowadzenia lekcji oraz ułatwienia komunikacji uczniowie powinni być wyposażeni w kamerkę i mikrofon.

Zakazane jest nagrywanie i rozpowszechnianie utrwalonego podczas lekcji wizerunku i głosu nauczyciela i uczniów.

Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana w e-dzienniku.

Uczniowie są na bieżąco oceniani zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

Prace powinny być wykonane starannie, oddawane terminowo, a przesyłane zdjęcia prac czytelne.

Na stronie internetowej szkoły w dziale UCZEŃ w zakładce „nauczanie zdalne” pojawiać się będzie informacja o nieobecnych nauczycielach – nieobecny oznacza, że nie prowadzi swoich zajęć (uczniowie będą mieli „okienko”).

Uczniowie i rodzice są zobowiązani do bieżącego sprawdzania ogłoszeń i wiadomości w e-dzienniku i na stronie szkoły, a uczniowie do regularnego sprawdzania swojego e-maila szkolnego.

W przypadku zagubionego lub niedziałającego hasła do Teams należy skontaktować się z administratorem, który dokona resetu i prześle nowe hasło: konta@sp34gdynia.pl

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ramach ścieżek indywidualnych, koła zainteresowań i inne  zajęcia dodatkowe odbywają się zdalnie.

Konsultacje nauczyciela z rodzicami odbywają się po wcześniejszym ustaleniu mailowym lub telefonicznym formy i terminu.

Konsultacje nauczyciela z uczniami odbywają się poprzez platformę Teams.

Uczniowie na kwarantannie uczestniczą w lekcjach online.

 

O czym powinni pamiętać uczniowie?

Punktualnie logujemy się na kolejne lekcje.

Mikrofon uruchamiamy tylko podczas wypowiedzi, co zminimalizuje zakłócenia dźwięku.

Do odpowiedzi zgłaszamy się przez podniesienie „łapki” dostępnej w Teamsach.

Problemy techniczne, organizacyjne, inne zgłaszamy wychowawcy klasy.

Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania zgłaszamy na bieżąco nauczycielom.

Pamiętamy o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji.

W razie potrzeby komunikujemy się drogą mailową z:

- panią pedagog – grodzka.magda@sp34gdynia.pl

- panią psycholog - ferenc.kinga@sp34gdynia.pl

Regularnie sprawdzamy pocztę elektroniczną, wiadomości na Teamsach i stronie szkoły.

Pamiętamy o zasadach higieny: wywietrzony pokój, właściwe oświetlenie, przerwy w nauce, wysypianie się, itd.

Przestrzegamy zasady bezpieczeństwa w Internecie.

 

O co prosimy rodziców?

Prosimy o wspieranie dzieci, szczególnie młodszych w nauce zdalnej.

W razie wystąpienia problemów, wątpliwości, pytań prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub nauczycielem danego przedmiotu.

Prosimy również o regularne sprawdzanie e-dziennika, w którym odnotowywana będzie frekwencja, oceny oraz przekazywane informacje od nauczycieli.

Prosimy o współpracę i wzajemne wsparcie w tym trudnym okresie.

 

Dyrektor SP 34 w Gdyni.

Data dodania: 2020-10-24 13:02:53
Data edycji: 2020-10-26 19:13:28
Ilość wyświetleń: 2012
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej