Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja do szkoły podstawowej dla dzieci z obwodu szkoły

REKRUTACJA DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. LEONIDA TELIGI W GDYNI

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁYINFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu, tzn. z pominięciem kryteriów obowiązujących w procesie rekrutacji. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły mają zapewnione miejsce w oddziale klasy pierwszej. Należy tylko złożyć w wymaganym terminie zgłoszenie dziecka do szkoły (z ewentualnymi załącznikami).

OBWÓD SZKOŁY

W skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni wchodzą następujące ulice:

Bałtycka

Boh. Starówki Warszawskiej

Cylkowskiego Lucjana

Czapskiego Józefa

Herberta Zbigniewa

Heweliusza

Huzarska

Kisielewskiego Stefana

Kopernika Mikołaja od 84 wzwyż

Korczaka Janusza od 23 wzwyż

Legionów od 108 numery parzyste/ od 121 numery nieparzyste wzwyż

Miłosza Czesława

Orląt Lwowskich

Powstania Listopadowego

Powstania Śląskiego

Powstania Warszawskiego

Powstania Wielkopolskiego

Redłowska od 2 do 34 parzyste/ od 1 do 35 numery nieparzyste

Ruchu Oporu

Saperska

Szarych Szeregów

Ułańska

Wiosny Ludów

DZIECI PODLEGAJĄCE ZAPISOWI DO SZKOŁY

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są:

  1. dzieci 7-letnie – urodzone w 2016 r.,

  2. dzieci 6-letnie – urodzone w 2017 r. – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

    • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

    • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  3. oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców.

Kandydat z listy zakwalifikowanych do danej szkoły zostaje przyjęty do tej szkoły, jeżeli rodzic w terminie do 15 maja 2023r. potwierdzi wolę przyjęcia kandydata, dostarczając do szkoły w formie papierowej wypełnione oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole. Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji kandydata. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem kandydata do danej szkoły.

DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej SP

  2. Potwierdzenie woli kandydata

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Zgłoszenie składa się do sekretariatu szkoły w terminie od 20 marca 2023 r. do 20 kwietnia 2023r. do godziny 15:00

Data dodania: 2023-02-21 12:26:55
Data edycji: 2023-02-21 12:32:23
Ilość wyświetleń: 789
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej